Laserové odstránenie rozšírených cievok

Odstranenie-rcievokRozšírené cievky na tvári vznikajú v dôsledku vrodenej dispozície – dedične v niektorých rodinách, môžu vzniknúť aj pri poškodení kože napríklad sálavým teplom, mrazom, dlhodobým používaním hormonálnych mastí v oblasti tváre. Často nie sú len estetickým problémom, ale sú súčasťou niektorých kožných ochorení.

Pri odstraňovaní rozšírených cievok tváre a dolných končatín sa liečba IPL zakladá na rovnakom princípe ako pri depilácii. Svetlo sa v ošetrovanej oblasti absorbuje v hemoglobíne (červenom krvnom farbive) a v oxihemoglobíne – jeho oxidovanej forme. Tieto formy krvného farbiva „vyfarbujú“ nežiadúce estetické prejavy na koži v podobe rozšírených cievok alebo v podobe difúznej červene spôsobenej rozšírením kapilár. Svetlo zachytené v krvnom farbive sa mení na teplo, čím spôsobí deštrukciu drobných cievok, ktoré sa postupne vstrebávajú.

Oba ošetrenia je daná plochou ošetrovaného miesta, počet sedení podľa lokálneho nálezu pri prvotnom vyšetrení. Pri menších nálezoch, jemnejších zmenách môže stačiť aj jedno ošetrenie.

Rovnaký postup je aj pri difúznej červeni tváre-resacei

Prednosťou metódy je možnosť ošetrenia aj v lete za podmienky, že ošetrené miesto sa nebude vystavovať svetelnému žiareniu v soláriu 5 dní pred výkonom a po výkone.